Swoole\Coroutine\Http\Client::__destruct

(PHP 7, PECL swoole >= 2.0.0)

Swoole\Coroutine\Http\Client::__destructDescription

Opis

public Swoole\Coroutine\Http\Client::__destruct ( void ) : ReturnType

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top