Swoole\Client::recv

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Client::recvReceive data from the remote socket.

Opis

public Swoole\Client::recv ([ string $size [, string $flag ]] ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

size

flag

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top