Swoole\Buffer::__destruct

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Buffer::__destructDestruct the Swoole memory buffer.

Opis

public Swoole\Buffer::__destruct ( void ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top