streamWrapper::stream_stat

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::stream_statRetrieve information about a file resource

Opis

public streamWrapper::stream_stat ( void ) : array

This method is called in response to fstat().

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

See stat().

Błędy/Wyjątki

Zgłasza E_WARNING jeśli wywołanie tej metody nie powiedzie się (np. nie jest zaimplementowana).

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top