streamWrapper::rename

(PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::renameRenames a file or directory

Opis

public streamWrapper::rename ( string $path_from , string $path_to ) : bool

This method is called in response to rename().

Should attempt to rename path_from to path_to

Informacja:

In order for the appropriate error message to be returned this method should not be defined if the wrapper does not support renaming files.

Parametry

path_from

The URL to the current file.

path_to

The URL which the path_from should be renamed to.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza E_WARNING jeśli wywołanie tej metody nie powiedzie się (np. nie jest zaimplementowana).

Notatki

Informacja:

Właściwość streamWrapper::$context jest aktualizowana, jeśli do wywołującej funkcji jest przekazywany prawidłowy kontekst.

Zobacz też:

  • rename() - Renames a file or directory

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top