streamWrapper::mkdir

(PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::mkdirCreate a directory

Opis

public streamWrapper::mkdir ( string $path , int $mode , int $options ) : bool

This method is called in response to mkdir().

Informacja:

In order for the appropriate error message to be returned this method should not be defined if the wrapper does not support creating directories.

Parametry

path

Directory which should be created.

mode

The value passed to mkdir().

options

A bitwise mask of values, such as STREAM_MKDIR_RECURSIVE.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza E_WARNING jeśli wywołanie tej metody nie powiedzie się (np. nie jest zaimplementowana).

Notatki

Informacja:

Właściwość streamWrapper::$context jest aktualizowana, jeśli do wywołującej funkcji jest przekazywany prawidłowy kontekst.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top