streamWrapper::dir_rewinddir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7)

streamWrapper::dir_rewinddirRewind directory handle

Opis

public streamWrapper::dir_rewinddir ( void ) : bool

This method is called in response to rewinddir().

Should reset the output generated by streamWrapper::dir_readdir(). i.e.: The next call to streamWrapper::dir_readdir() should return the first entry in the location returned by streamWrapper::dir_opendir().

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top