Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

SSH2_FINGERPRINT_MD5 (integer)
Flag to ssh2_fingerprint() requesting hostkey fingerprint as an MD5 hash.
SSH2_FINGERPRINT_SHA1 (integer)
Flag to ssh2_fingerprint() requesting hostkey fingerprint as an SHA1 hash.
SSH2_FINGERPRINT_HEX (integer)
Flag to ssh2_fingerprint() requesting hostkey fingerprint as a string of hexits.
SSH2_FINGERPRINT_RAW (integer)
Flag to ssh2_fingerprint() requesting hostkey fingerprint as a raw string of 8-bit characters.
SSH2_TERM_UNIT_CHARS (integer)
Flag to ssh2_shell() specifying that width and height are provided as character sizes.
SSH2_TERM_UNIT_PIXELS (integer)
Flag to ssh2_shell() specifying that width and height are provided in pixel units.
SSH2_DEFAULT_TERM_WIDTH (integer)
Default terminal width requested by ssh2_shell().
SSH2_DEFAULT_TERM_HEIGHT (integer)
Default terminal height requested by ssh2_shell().
SSH2_DEFAULT_TERM_UNIT (integer)
Default terminal units requested by ssh2_shell().
SSH2_STREAM_STDIO (integer)
Flag to ssh2_fetch_stream() requesting STDIO subchannel.
SSH2_STREAM_STDERR (integer)
Flag to ssh2_fetch_stream() requesting STDERR subchannel.
SSH2_DEFAULT_TERMINAL (string)
Default terminal type (e.g. vt102, ansi, xterm, vanilla) requested by ssh2_shell().
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top