SplQueue::__construct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplQueue::__constructConstructs a new queue implemented using a doubly linked list

Opis

SplQueue::__construct ( void )

This constructs a new empty queue.

Informacja:

This method automatically sets the iterator mode to SplDoublyLinkedList::IT_MODE_FIFO.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Przykłady

Przykład #1 SplQueue::__construct() example

<?php
$q 
= new SplQueue();

$q[] = 1;
$q[] = 2;
$q[] = 3;

foreach (
$q as $elem)  {
 echo 
$elem."\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

1
2
3

Przykład #2 Efficiently handling tasks with SplQueue

<?php
$q 
= new SplQueue();
$q->setIteratorMode(SplQueue::IT_MODE_DELETE);

// ... enqueue some tasks on the queue ...

// process them
foreach ($q as $task) {
    
// ... process $task ...

    // add new tasks on the queue
    
$q[] = $newTask;
    
// ...
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top