SplFileObject::setMaxLineLen

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::setMaxLineLenSet maximum line length

Opis

public SplFileObject::setMaxLineLen ( int $max_len ) : void

Sets the maximum length of a line to be read.

Parametry

max_len

The maximum length of a line.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Throws DomainException when max_len is less than zero.

Przykłady

Przykład #1 SplFileObject::setMaxLineLen() example

<?php
$file 
= new SplFileObject("lipsum.txt");
$file->setMaxLineLen(20);
foreach (
$file as $line) {
    echo 
$line "\n";
}
?>

Contents of lipsum.txt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Duis nec sapien felis, ac sodales nisl.
Nulla vitae magna vitae purus aliquet consequat.

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Lorem ipsum dolor s
it amet, consectetu
r adipiscing elit.

Duis nec sapien fel
is, ac sodales nisl
.

Nulla vitae magna v
itae purus aliquet 
consequat.

Zobacz też:

  • Classname::Method()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top