SplFileObject::fstat

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::fstatGets information about the file

Opis

public SplFileObject::fstat ( void ) : array

Gathers the statistics of the file. Behaves identically to fstat().

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns an array with the statistics of the file; the format of the array is described in detail on the stat() manual page.

Przykłady

Przykład #1 SplFileObject::fstat() example

<?php
$file 
= new SplFileObject("/etc/passwd");
$stat $file->fstat();

// Print only the associative part
print_r(array_slice($stat13));

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
  [dev] => 771
  [ino] => 488704
  [mode] => 33188
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 0
  [size] => 1114
  [atime] => 1061067181
  [mtime] => 1056136526
  [ctime] => 1056136526
  [blksize] => 4096
  [blocks] => 8
)

Zobacz też:

 • fstat() - Pobiera informacje o pliku używając otwartego wskaźnika pliku
 • stat() - Gives information about a file

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top