SplFileInfo::isReadable

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::isReadableTells if file is readable

Opis

public SplFileInfo::isReadable ( void ) : bool

Check if the file is readable.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE if readable, FALSE otherwise.

Przykłady

Przykład #1 SplFileInfo::isReadable() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
var_dump($info->isReadable());

$info = new SplFileInfo('foo');
var_dump($info->isReadable());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(true)
bool(false)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top