SplFileInfo::getPerms

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getPermsGets file permissions

Opis

public SplFileInfo::getPerms ( void ) : int

Gets the file permissions for the file.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the file permissions.

Przykłady

Przykład #1 SplFileInfo::getPerms() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('/tmp');
echo 
substr(sprintf('%o'$info->getPerms()), -4);

$info = new SplFileInfo(__FILE__);
echo 
substr(sprintf('%o'$info->getPerms()), -4);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

1777
0644

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top