SplFileInfo::getGroup

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getGroupGets the file group

Opis

public SplFileInfo::getGroup ( void ) : int

Gets the file group. The group ID is returned in numerical format.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The group id in numerical format.

Błędy/Wyjątki

Throws RuntimeException on error.

Przykłady

Przykład #1 SplFileInfo::getGroup() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
print_r(posix_getgrgid($info->getGroup()));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top