SplFileInfo::getATime

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getATimeGets last access time of the file

Opis

public SplFileInfo::getATime ( void ) : int

Gets the last access time for the file.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the time the file was last accessed.

Błędy/Wyjątki

Throws RunTimeException on error.

Zobacz też:

  • fileatime() - Zwraca czas ostatniego dostępu do pliku

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top