SplDoublyLinkedList::serialize

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::serializeSerializes the storage

Opis

public SplDoublyLinkedList::serialize ( void ) : string

Serializes the storage.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The serialized string.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
lincoln dot du dot j at gmail dot com
5 years ago
$a = new SplDoublyLinkedList;
$arr=[1,2,3,4,5,6,7,8,9];

for($i=0;$i<count($arr);$i++){
    $a->add($i,$arr[$i]);
}

$serialize=serialize($a);

echo $serialize;

echo PHP_EOL,PHP_EOL;

$unserialze=unserialize($serialize);

print_r($unserialze);
To Top