SplDoublyLinkedList::next

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplDoublyLinkedList::nextMove to next entry

Opis

public SplDoublyLinkedList::next ( void ) : void

Move the iterator to the next node.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Anonymous
8 years ago
$dll = new SplDoublyLinkedList();

$dll->push(2);
$dll->push(3);
$dll->unshift(5);
$dll->rewind();

while($dll->valid()){
    echo $dll->current().'<br />';
    $dll->next();//switch to next list item
}
To Top