Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Ostrzeżenie

SPL uses class constants since PHP 5.1. Prior releases use global constants in the form RIT_LEAVES_ONLY.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top