Instalacja

As of PHP 7.2.0 this extension is bundled with PHP. For older PHP versions this extension is available via PECL.

Linux Systems

In order to use this extension you must compile PHP with sodium support by using the --with-sodium[=DIR] configure option.

Windows

In order to use this extension you have to add extension=php_sodium.dll to php.ini.

Installation via PECL

Informacje na temat instalacji tego rozszerzenia PECL można znaleźć w podręczniku w rozdziale zatytułowanym Instalacja rozszerzeń PECL. Dodatkowe informacje, takie jak nowe wersje, pliki do pobrania, pliki źródłowe, informacje o opiekunach czy rejestr zmian, można znaleźć tutaj: » https://pecl.php.net/package/libsodium

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top