Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

SODIUM_LIBRARY_VERSION (string)
SODIUM_LIBRARY_MAJOR_VERSION (integer)
SODIUM_LIBRARY_MINOR_VERSION (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_NSECBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_NPUBBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_AES256GCM_ABYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_NSECBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_NPUBBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_ABYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_NSECBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_NPUBBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_ABYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AUTH_BYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_AUTH_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_BOX_SEALBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_BOX_SECRETKEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_BOX_PUBLICKEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_BOX_KEYPAIRBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_BOX_MACBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_BOX_NONCEBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_BOX_SEEDBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_KDF_BYTES_MIN (integer)
SODIUM_CRYPTO_KDF_BYTES_MAX (integer)
SODIUM_CRYPTO_KDF_CONTEXTBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_KDF_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_KX_SEEDBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_KX_SESSIONKEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_KX_PUBLICKEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_KX_SECRETKEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_KX_KEYPAIRBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MIN (integer)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MAX (integer)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_KEYBYTES_MIN (integer)
SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_KEYBYTES_MAX (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_ALG_ARGON2I13 (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_ALG_ARGON2ID13 (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_ALG_DEFAULT (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SALTBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_STRPREFIX (string)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_OPSLIMIT_INTERACTIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_MEMLIMIT_INTERACTIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_OPSLIMIT_MODERATE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_MEMLIMIT_MODERATE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_OPSLIMIT_SENSITIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_MEMLIMIT_SENSITIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_SALTBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_STRPREFIX (string)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_OPSLIMIT_INTERACTIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_MEMLIMIT_INTERACTIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_OPSLIMIT_SENSITIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_MEMLIMIT_SENSITIVE (integer)
SODIUM_CRYPTO_SCALARMULT_BYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SCALARMULT_SCALARBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SHORTHASH_BYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SHORTHASH_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SECRETBOX_KEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SECRETBOX_MACBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SECRETBOX_NONCEBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_BYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_SEEDBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_PUBLICKEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_SECRETKEYBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_SIGN_KEYPAIRBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_STREAM_NONCEBYTES (integer)
SODIUM_CRYPTO_STREAM_KEYBYTES (integer)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top