SNMP::getnext

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SNMP::getnextFetch an SNMP object which follows the given object id

Opis

public SNMP::getnext ( mixed $object_id ) : mixed

Fetch an SNMP object that follows specified object_id.

Parametry

If object_id is a string, then SNMP::getnext() will return SNMP object as string. If object_id is a array, all requested SNMP objects will be returned as associative array of the SNMP object ids and their values.

object_id

The SNMP object (OID) or objects

Zwracane wartości

Returns SNMP objects requested as string or array depending on object_id type or FALSE on error.

Błędy/Wyjątki

Ta metoda domyślnie nie zwraca żadnych wyjątków. Aby włączyć zwracanie wyjątku SNMPException przy wystąpieniu niektórych błędów biblioteki, należy odpowiednio ustawić parametru klasy SNMP exceptions_enabled. Zobacz opis SNMP::$exceptions_enabled aby dowiedzieć się więcej.

Przykłady

Przykład #1 Single SNMP object

Single SNMP object may be requested in two ways: as string resulting string return value or as single-element array with associative array as output.

<?php
  $session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_1"127.0.0.1""public");
  
$nsysdescr $session->getnext("sysDescr.0");
  echo 
"$nsysdescr\n";
  
$nsysdescr $session->getnext(array("sysDescr.0"));
  
print_r($nsysdescr);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.8
Array
(
    [SNMPv2-MIB::sysObjectID.0] => OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.8
)

Przykład #2 Miltiple SNMP objects

<?php
  $session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_1"127.0.0.1""public");
  
$results $session->getnext(array("sysDescr.0""sysName.0"));
  
print_r($results);
  
$session->close();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
    [SNMPv2-MIB::sysObjectID.0] => OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.8
    [SNMPv2-MIB::sysLocation.0] => STRING: Nowhere
)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top