SessionIdInterface::create_sid

(PHP 5 >= 5.5.1, PHP 7)

SessionIdInterface::create_sidCreate session ID

Opis

abstract public SessionIdInterface::create_sid ( void ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top