SessionHandlerInterface::destroy

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SessionHandlerInterface::destroyDestroy a session

Opis

abstract public SessionHandlerInterface::destroy ( string $session_id ) : bool

Destroys a session. Called by session_regenerate_id() (with $destroy = TRUE), session_destroy() and when session_decode() fails.

Parametry

session_id

The session ID being destroyed.

Zwracane wartości

Zwracana wartość (zazwyczaj TRUE w przypadku sukcesu, FALSE dla porażki). Wartość ta jest zwracana wewnętrznie do PHP w celu jej przetworzenia.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top