Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

SID (string)
Stała zawierająca nazwę sesji i jej identyfikator w postaci "name=ID" lub pusty ciąg tekstowy, jeśli identyfikator sesji został ustawiony przez prawidłowe ciasteczko sesyjne. Jest to ten sam ID, który zwraca funkcja session_id().
PHP_SESSION_DISABLED (int)
Dostępna od PHP 5.4.0. Zwracane przez session_status() jeśli sesje są wyłączone.
PHP_SESSION_NONE (int)
Dostępna od PHP 5.4.0. Zwracane przez session_status() jeśli sesje są włączone, ale żadna sesja nie istnieje.
PHP_SESSION_ACTIVE (int)
Dostępna od PHP 5.4.0. Zwracane przez session_status() hjeśli sesje są włączone i sesja istnieje.
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
12
sarath dot jasrin at gmail dot com
4 years ago
Check whether session started using Predefined Constants

if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
up
9
Anonymous
4 years ago
SID constant defined dynamically!

var_dump(defined('SID'));  // bool(false) - Not defined...
session_start();
var_dump(defined('SID'));  // bool(true) - Defined now!
To Top