Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Semaphore Configuration Options
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
sysvshm.init_mem 10000 PHP_INI_SYSTEM  
Szczegóły i definicje dotyczące działania PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Where a configuration setting may be set.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

sysvshm.init_mem int

A default size of the shared memory segment.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top