SeekableIterator::seek

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SeekableIterator::seekSeeks to a position

Opis

abstract public SeekableIterator::seek ( int $position ) : void

Seeks to a given position in the iterator.

Parametry

position

The position to seek to.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Błędy/Wyjątki

Implementations should throw an OutOfBoundsException if the position is not seekable.

Przykłady

Przykład #1 SeekableIterator::seek() example

Seek to the item at position 3 in the iterator (ArrayIterator implements SeekableIterator).

<?php
$array 
= array("apple""banana""cherry""damson""elderberry");
$iterator = new ArrayIterator($array);
$iterator->seek(3);
echo 
$iterator->current();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

damson

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top