SeasLog::setDatetimeFormat

(PECL seaslog >=1.0.0)

SeasLog::setDatetimeFormatSet SeasLog datetime format style

Opis

public static SeasLog::setDatetimeFormat ( string $format ) : bool

Set SeasLog datetime format style.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

format

String. Such as `Y-m-d H:i:s` or `Ymd His`. See also first param `format` at date().

Zwracane wartości

Return TRUE on setted datetime format success, FALSE on failure.

Przykłady

Przykład #1 SeasLog::setDatetimeFormat() example

<?php

var_dump
(SeasLog::setDateTimeFormat('Ymd His'));

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(true)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top