SeasLog::getBufferEnabled

(PECL seaslog >=1.0.0)

SeasLog::getBufferEnabledDetermin if buffer enabled

Opis

public static SeasLog::getBufferEnabled ( void ) : bool

Result join seaslog.use_buffer and seaslog.buffer_disabled_in_cli.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Return TRUE on seaslog.use_buffer is true. If switch seaslog.buffer_disabled_in_cli on, and running in cli, seaslog.use_buffer setting will be discarded, Seaslog write to the Data Store IMMEDIATELY.

Przykłady

Przykład #1 SeasLog::getBufferEnabled() example

<?php

var_dump
(SeasLog::getBufferEnabled());

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(false)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top