SeasLog::getBuffer

(PECL seaslog >=1.0.0)

SeasLog::getBufferGet the logs buffer in memory as array

Opis

public static SeasLog::getBuffer ( void ) : array

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Return an array from logs buffer in memory.

Przykłady

Przykład #1 SeasLog::getBuffer() example

<?php

var_dump
(SeasLog::info('info log'));
var_dump(SeasLog::debug('debug log'));
var_dump(SeasLog::getBuffer());

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(true)
bool(true)
array(1) {
 ["/var/log/www/default/20180707.log"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  string(79) "2018-07-07 10:43:32 | INFO | 71785 | 5b4028d4c58d5 | 1530931412.810 | info log
"
  [1]=>
  string(81) "2018-07-07 10:43:32 | DEBUG | 71785 | 5b4028d4c58d5 | 1530931412.810 | debug log
"
 }
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top