SDO_Sequence::insert

(^)

SDO_Sequence::insert Insert into a sequence

Opis

SDO_Sequence::insert ( mixed $value [, int $sequenceIndex [, mixed $propertyIdentifier ]] ) : void
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Insert a new element at a specified position in the sequence. All subsequent sequence items are moved up.

Parametry

value

The new value to be inserted. This can be either a primitive or an SDO_DataObject.

sequenceIndex

The position at which to insert the new element. Default is NULL, which results in the new value being appended to the sequence.

propertyIdentifier

Either a property index, a property name, or an SDO_Model_Property, used to identify a property in the sequence's corresponding SDO_DataObject. A value of NULL signifies unstructured text.

Zwracane wartości

None.

Błędy/Wyjątki

SDO_IndexOutOfBoundsException

Thrown if the sequence index is less than zero or greater than the size of the sequence.

SDO_InvalidConversionException

Thrown if the type of the new value cannot be juggled to match the type for the specified data object property.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top