SCA_SoapProxy::createDataObject

(PECL SDO >= 0.5.0)

SCA_SoapProxy::createDataObjectCreate an SDO

Opis

SCA_SoapProxy::createDataObject ( string $type_namespace_uri , string $type_name ) : SDO_DataObject
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

This method is used inside either an ordinary PHP script or an SCA component that needs to create an SDO to pass to a web service. The parameters are the desired SDO's namespace URI and type name. The namespace and type must be defined in the interface of the component that is to be called, so the namespace and type must be defined within the WSDL for the web service. If the web service is also an SCA component then the types will have been defined within one of the schema files which are specified on the @types annotation within the component for which the SCA_SoapProxy object is a proxy.

Parametry

type_namespace_uri

The namespace of the type.

type_name

The name of the type.

Zwracane wartości

Returns the newly created SDO_DataObject.

Błędy/Wyjątki

SDO_TypeNotFoundException

Thrown if the namespaceURI and typeName do not correspond to a type found in the WSDL that was used to initialise this SCA_SoapProxy.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top