Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Currently the same as Runkit Configuration Options

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top