$php_errormsg

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

$php_errormsgPoprzednia wiadomość błędu

Ostrzeżenie

Ta opcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.2.0. Używanie tej opcji nie jest zalecane.

Opis

$php_errormsg jest zmienną zawierającą treść ostatniej wiadomości błędu wygenerowanej przez PHP. Ta zmienna będzie dostępna tylko w zasięgu, w którym wystąpił błąd i tylko jeżeli opcja track_errors jest włączona (domyślnie wyłączona).

Ostrzeżenie

Jeżeli użytkownik sam obsługuje błędy (set_error_handler()), $php_errormsg będzie utworzona tylko jeżeli funkcja obsługująca błędy zwróci FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia $php_errormsg

<?php
@strpos();
echo 
$php_errormsg;
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Wrong parameter count for strpos()

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
10
quickshiftin at gmail dot com
10 years ago
While $php_errormsg is a global, it is not a superglobal.

You'll have to qualify it with a global keyword inside a function.

<?php
function checkErrormsg()
{
    global
$php_errormsg;
    @
strpos();
    return
$php_errormsg;
}
?>
up
1
myuezhu at gmail dot com
5 years ago
$php_errormsg does not contain the error message generated inside a function. See the example below:
<?php
@strpos();
function
checkErrormsg()
{
    global
$php_errormsg;
    echo
"First Error is: $php_errormsg <br />";
    @
ini_set();
    echo
"Error is: $php_errormsg";
}
checkErrormsg();
?>
This will output:
First Error is: strpos() expects at least 2 parameters, 0 given
Error is: strpos() expects at least 2 parameters, 0 given
up
2
ryan kulla
14 years ago
Note: This variable doesn't seem to get populated if you're running Xdebug.
up
-5
josh at karmabunny dot com dot au
11 years ago
The track_errors parameter is PHP_INI_ALL, so you can use code like this:

<?php
ini_set
('track_errors', 1);

$result = @do_risky_thing();
if (!
$result) {
    echo
'<p>Error' . htmlspecialchars($php_errormsg) . '</p>';
}

ini_set('track_errors', 0);
?>
To Top