$_GET

$HTTP_GET_VARS [przestarzałe]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

$_GET -- $HTTP_GET_VARS [przestarzałe]Zmienne HTTP GET

Opis

Asocjacyjna tablica (array) zmiennych przekazanych do obecnego skryptu przez parametry adresu URL (tzw. query string). Zauważ że tablica jest tworzona nie tylko dla żądań typu GET, ale dla wszystkich zapytań, które zawierają query string.

$HTTP_GET_VARS zawiera pewne informacje początkowe, ale nie jest zmienną superglobalną (zauważ, że PHP traktuje $HTTP_GET_VARS i $_GET jak dwie osobne zmienne)

Rejestr zmian

Wersja Opis
4.1.0 Wprowadzono $_GET; zdeprecjonowano $HTTP_GET_VARS.

Przykłady

Przykład #1 $_GET example

<?php
echo 'Witaj, ' htmlspecialchars($_GET["imie"]) . '!';
?>

Zakładając, że użytkownik odwiedza adres http://example.com/?imie=Maciej

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Witaj, Maciej!

Notatki

Informacja:

To jest zmienna "superglobalna" lub automatycznie ustawiona na globalną. To po prostu oznacza, że jest dostępna w każdym miejscu skryptu. Nie jest konieczne użycie global $zmienna; aby mieć do niej dostęp w funkcjach i metodach.

Informacja:

Zmienne GET są automatycznie przepuszczane przez funkcję urldecode().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
An Anonymous User
2 years ago
<?php
// It is important to sanitize
// input! Otherwise, a bad actor
// could enter '<script src="evilscript.js"></script>'
// in a URL parameter. Assuming you echo it, this
// would inject scripts in an XSS attack.
//
// The solution:
$NAME = $_GET['NAME'];
// Bad:
echo $NAME;
// that one is vulnerable to XSS
// Good:
echo htmlspecialchars($NAME);
// Sanitizes input thoroughly.
?>
To Top