$_COOKIE

$HTTP_COOKIE_VARS [przestarzałe]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

$_COOKIE -- $HTTP_COOKIE_VARS [przestarzałe]Ciasteczka HTTP

Opis

Asocjacyjna tablica (array) zmiennych przekazanych do obecnego skryptu poprzez ciasteczka HTTP.

$HTTP_COOKIE_VARS zawiera pewne informacje początkowe, ale nie jest zmienną superglobalną (zauważ, że PHP traktuje $HTTP_COOKIE_VARS i $_COOKIE jak dwie osobne zmienne).

Rejestr zmian

Wersja Opis
4.1.0 Wprowadzono $_COOKIE; zdeprecjonowano $HTTP_COOKIE_VARS.

Przykłady

Przykład #1 Przyklad użycia $_COOKIE

<?php
echo 'Witaj ' htmlspecialchars($_COOKIE["imie"]) . '!';
?>

Przyjmujemy, że cookie "imie" zostało wcześniej ustawione

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Witaj Piotr!

Notatki

Informacja:

To jest zmienna "superglobalna" lub automatycznie ustawiona na globalną. To po prostu oznacza, że jest dostępna w każdym miejscu skryptu. Nie jest konieczne użycie global $zmienna; aby mieć do niej dostęp w funkcjach i metodach.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
62
kiril (at) atern (dot) us
7 years ago
To clarify the previously posted note:

Dots (.) and spaces ( ) in cookie names are being replaced with underscores (_).
up
63
k dot andris at gmail dot com
8 years ago
beware, dots (.) in cookie names are replaces by underscores (_)
up
0
axodjakov at gmail dot com
2 years ago
$_COOKIE returns an array if there are more than one cookie saved under the given key.
up
-16
alexander-schranz at NO_SPAM dot hotmail dot com
5 years ago
Cookies with the same name the first cookie is used. Clients will send cookies with longer path before cookies with shorter path. This comes from RFC 6265 which says "Cookies with longer paths are listed before cookies with shorter paths.". So you get the best matching cookie for your current request.
To Top