Reflector::export

(PHP 5, PHP 7)

Reflector::exportExports

Opis

public static Reflector::export ( void ) : string

Exports.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Zobacz też:

  • Reflection::__toString()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top