ReflectionZendExtension::getAuthor

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionZendExtension::getAuthorGets author

Opis

public ReflectionZendExtension::getAuthor ( void ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top