ReflectionZendExtension::export

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionZendExtension::exportExport

Opis

public static ReflectionZendExtension::export ( string $name [, bool $return ] ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

name

return

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top