ReflectionType::__toString

(PHP 7)

ReflectionType::__toStringTo string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 7.1.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Opis

public ReflectionType::__toString ( void ) : string

Gets the parameter type name.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the type of the parameter.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionType::__toString() example

<?php
function someFunction(string $param) {}

$reflectionFunc = new ReflectionFunction('someFunction');
$reflectionParam $reflectionFunc->getParameters()[0];

echo 
$reflectionParam->getType();

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top