ReflectionProperty::getName

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::getNameGets property name

Opis

public ReflectionProperty::getName ( void ) : string

Gets the properties name.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The name of the reflected property.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top