ReflectionProperty::getModifiers

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::getModifiersGets the property modifiers

Opis

public ReflectionProperty::getModifiers ( void ) : int

Gets the modifiers.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

A numeric representation of the modifiers.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top