ReflectionProperty::getDeclaringClass

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::getDeclaringClassGets declaring class

Opis

public ReflectionProperty::getDeclaringClass ( void ) : ReflectionClass

Gets the declaring class.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

A ReflectionClass object.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
metamarkers at gmail dot com
7 years ago
If you're reflecting an object and get the declaring class of a property that's set but wasn't declared in any class, it returns the class of the instance.

<?php

class X {
   
}

$x = new X();
$x->foo = 'bar';
$reflection = new ReflectionObject($x);
echo
$reflection->getProperty('foo')->getDeclaringClass()->getName(); // X

?>
To Top