ReflectionProperty::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::exportExport

Opis

public static ReflectionProperty::export ( mixed $class , string $name [, bool $return ] ) : string

Exports a reflection.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

argument

Refleksja do eksportu.

name

The property name.

return

Ustawienie na TRUE zwróci eksport, zamiast go wyświetlać. Ustawienie na FALSE (domyslne), odwrotnie.

Zwracane wartości

Zobacz też:

  • ReflectionProperty::toString()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top