ReflectionProperty::__clone

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionProperty::__cloneClone

Opis

final private ReflectionProperty::__clone ( void ) : void

Clones.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top