ReflectionFunction::__toString

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionFunction::__toStringTo string

Opis

public ReflectionFunction::__toString ( void ) : string

To string.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns ReflectionFunction::export()-like output for the function.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionFunction::__toString() example

<?php
function title($title$name)
{
    return 
sprintf("%s. %s\r\n"$title$name);
}

echo new 
ReflectionFunction('title');
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Function [ <user> function title ] {
  @@ Command line code 1 - 1

  - Parameters [2] {
    Parameter #0 [ <required> $title ]
    Parameter #1 [ <required> $name ]
  }
}

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top