ReflectionExtension::isTemporary

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

ReflectionExtension::isTemporaryReturns whether this extension is temporary

Opis

public ReflectionExtension::isTemporary ( void ) : void

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE for extensions loaded by dl(), FALSE otherwise.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top