ReflectionExtension::getName

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::getNameGets extension name

Opis

public ReflectionExtension::getName ( void ) : string

Gets the extensions name.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

The extensions name.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionExtension::getName() example

<?php
$ext 
= new ReflectionExtension('mysqli');
var_dump($ext->getName());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(6) "mysqli"

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top