ReflectionExtension::getINIEntries

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::getINIEntriesGets extension ini entries

Opis

public ReflectionExtension::getINIEntries ( void ) : array

Get the ini entries for an extension.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

An associative array with the ini entries as keys, with their defined values as values.

Przykłady

Przykład #1 ReflectionExtension::getINIEntries() example

<?php
$ext 
= new ReflectionExtension('mysql');

print_r($ext->getINIEntries());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
  [mysql.allow_persistent] => 1
  [mysql.max_persistent] => -1
  [mysql.max_links] => -1
  [mysql.default_host] => 
  [mysql.default_user] => 
  [mysql.default_password] => 
  [mysql.default_port] => 
  [mysql.default_socket] => 
  [mysql.connect_timeout] => 60
  [mysql.trace_mode] => 
  [mysql.allow_local_infile] => 1
  [mysql.cache_size] => 2000
)

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top