ReflectionClassConstant::export

(PHP 7 >= 7.1.0)

ReflectionClassConstant::exportExport

Opis

public static ReflectionClassConstant::export ( mixed $class , string $name [, bool $return ] ) : string

Exports a reflection.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

class

Refleksja do eksportu.

name

The class constant name.

return

Ustawienie na TRUE zwróci eksport, zamiast go wyświetlać. Ustawienie na FALSE (domyslne), odwrotnie.

Zwracane wartości

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top