Firebird Functions (PDO_FIREBIRD)

Wstęp

PDO_FIREBIRD is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Firebird database.

Instalacja

Use --with-pdo-firebird[=DIR] to install the PDO Firebird extension, where the optional [=DIR] is the Firebird base install directory.

$ ./configure --with-pdo-firebird

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są definiowane przez ten sterownik, i będą dostępne tylko, gdy to rozszerzenie będzie skompilowane z PHP lub załadowane dynamicznie przy starcie. Dodatkowo, te specyficzne dla sterownika stałe powinny być używane tylko przy użyciu tego konkretnego sterownika. Używanie atrybutów bazy MySQL przy użyciu sterownika PostgreSQL może prowadzić do nieprzewidzianego zachowania. Jeśli skrypt korzysta z wielu sterowników, do pobrania atrybutu PDO_ATTR_DRIVER_NAME, zawierającego nazwę sterownika, można zastosować funkcję PDO::getAttribute().

PDO::FB_ATTR_DATE_FORMAT (integer)

Available since PHP 5.3.0.

Sets the date format.

PDO::FB_ATTR_TIME_FORMAT (integer)

Sets the time format.

Available since PHP 5.3.0.

PDO::FB_ATTR_TIMESTAMP_FORMAT (integer)

Sets the timestamp format.

Available since PHP 5.3.0.

Spis treści

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
1
Anonymous
2 years ago
From php 7.1  i am using PDO like this:

$host = 'firebird:dbname=x.x.x.x:C:\baza.eu3';
$password = 'xxx';
$username = 'SYSDBA';
  
$firebird = new \PDO($host, $username, $password, [\PDO::ATTR_ERRMODE => \PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);
up
1
sebastien dot caplet at l-seguin dot fr
5 years ago
I have added fbclient.dll in windows/system32/
up
-1
trumped at mail dot ru
5 years ago
You need to set:
    setAttribute(PDO::FB_ATTR_TIMESTAMP_FORMAT, '%s')
for timestamp values
up
-4
Anonymous
8 years ago
After two days of trouble with no visibile issues, when rebooting the system two popups come up:

PHP Startup: Unable to load dynamic library
'c:/wamp/bin/php/php.5.3.13/ext/php_interbase.dll' - %1 non è un'applicazione di Win32 valida.

PHP Startup: Unable to load dynamic library
'c:/wamp/bin/php/php.5.3.13/ext/php_pdo_firebird.dll' - %1 non è un'applicazione di Win32 valida.

I've just re-installed wampserver (http://www.wampserver.com/en/) and all seems run well.

To see if your Firebird PDO driver runs well:

<?php
foreach(PDO::getAvailableDrivers() as $driver) {
  echo
$driver.'<br />';
}
?>
up
-7
ritsaert at continuit dot nl
15 years ago
The connection string for a firebird PDO connection is different than described above. It is something like:

$DB = new PDO("firebird:dbname=T:\\Klimreg.GDB", "SYSDBA", "masterkey");

after dbname= the default connection string for Interbase and Firebird databases is used as presented to either gds32.dll or fbclient.dll.
To Top